Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat lektira

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

 

Rečenice sa složenim predikatom su subjekatsko - predikatske rečenice koje u predikatu imaju glagol nepotpunog semantičkog značenja. Pošto ovaj glagol sam ne može subjektu da pripiše situaciju, traži dopunu. Ova rečenica javlja se u dve varijante, zavisno od tipa glagola u predikatu: kao modalna konstrukcija i kao fazna konstrukcija.

 

Modalnu konstrukciju tvore modalni glagoli nepotpunog značenja:

 

- bezlični glagol TREBATI,

- lični glagoli: MORATI, ŽELETI, HTETI, UMETI, ZNATI, MOĆI, SMETI, NAMERAVATI,

- modalni izrazi: SPREMAN JE, GOTOV JE, DUŽNOST JE, NEOPHODNO JE, SPOSOBAN JE.

 

Ovi glagoli zahtevaju dopunu infinitivom ili konstrukcijom DA + prezent obrazujući na taj način modalne rečeiice sa složenim predikatom. Modalne rečenice iskazuju stav govornog lica prema situaciji (radnji) koja se ne iskazuje kao stvarno dešavanje nego kao želja, namera, mogućnost, zahtev. Tako, na primer, rečenica: Petar je kupio voznu kartu - kazuje o realnoj, izvršenoj radnji, dok rečenica:

 

Petar je hteo da kupi voznu kartu - kazuje o želji, nameri da se izvrši radnja kupovine karata.

 

Evo nekoliko primera modalnih rečenica:

 

Oni nameravaju da krenu rano.

Moram da spremam ispit.

Moram učiti.

Nameravam napustiti studije.

Treba da krenemo.

 

Glagol TREBATI upotrebljava se bezlično u obliku 3. lica jednine tako da je jedino pravilno reći (i napisati):

 

Ja treba...

Ti treba...

Mi treba...

Vi treba...

 

Nepravilno je reći (i napisati):

 

Ja trebam...

Mi trebamo...

Vi trebate...

 

Faznu konstrukciju tvore fazni (aspektualni) glagoli koji označavaju fazu u realizaciji glagolske radnje koja se pripisuje subjektu - početak, nastavljanje, prestanak: POĐE, DOĐE, POČETI, NASTAVITI, PRESTATI, POČINjATI, NASTAVLjATI, PRESTAJATI, STADE, PRESTADE i slično.

 

On nastavi govoriti. - On nastavi da govori. - Profesor poč čitati diktat. - Profesor poče da čita diktat.

 

Predikat rečenice fazne konstrukcije je složeni predikat: aspektualni glagol u ličnom obliku i dopunski deo u obliku infinitiva ili konstrukcije DA + prezent glagola punog značenja u kongruentnom obliku sa subjektom.

 

Gramatika - Bezlične rečenice

Gramatika - Brojevi

Gramatika - Glagoli

Gramatika - Imenice

Gramatika - Kongruencija - slaganje reči i rečenice

Gramatika - Lični glagolski oblici

Gramatika - Nelični glagolski oblici 

Gramatika - Padeži u srpskom jeziku

Gramatika - Padežni sistem

Gramatika - Pasivne rečenice

Gramatika - Pomoćne reči

Gramatika - Pridevi

Gramatika - Prilozi

Gramatika - Sintagma

Gramatika - Sintaksa

Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika

Gramatika - Sintaksa - Komunikativna rečenica

Gramatika - Sintaksa - Naporedne konstrukcije rečenice

Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice

Gramatika - Sintaksa - Reč

Gramatika - Sintaksa - Rečenica

Gramatika - Sintaksa - Prosta i složena rečenica

Gramatika - Sintaksa - Sistem nezavisnih rečenica

Gramatika - Sintaksa - Zavisne rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - apozicija

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - atribut

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - modeli rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - nepravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - pravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - priloške odredbe

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - razvijanje rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički

Gramatika - Zamenice

loading...
3 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u