Gramatika - Pasivne rečenice lektira

Gramatika - Pasivne rečenice

Gramatika - Pasivne rečenice - Rečenice sa pasivnom konstrukcijom

 

Rečenice sa pasivnom konstrukcijom (pasivne rečenice) jesu pasivna varijanta predikatske rečenice ili klauze u komunikativnoj rečenici, koje predstavljaju aktivnu varijantu.

 

Aktivna konstrukcija / Pasivna konstrukcija

Žeteoci su požnjeli žito. / Žito je požnjeveno.

Škola je nagradila učenika. / Učenik je nagrađen. (Učenik je nagrađen od /strane/ škole)

Profesor je napisao udžbenik. / Napisan je udžbenik.

Profesor sutra zaključuje ocene. / Sutra se zaključuju ocene.

Škola vrednuje ukupan rad. / Vrednuje se ukupan rad.

 

Pasivna rečenica je subjekatsko - predikatska rečenica u kojoj subjekat trpi radnju. Zato je to pasivni subjekat jer se na njemu vrši radnja kao na objektu umesto da on bude agens, vršilac radnje.

 

Pasivno stanje subjekta iskazuje se na dva načina.

 

- Trpnim glagolskim pridevom prelaznog glagola (participski pasiv):

 

Učenik je nagrađen. - Žito je požnjeveno.

 

- Rečcom SE uz prelazni glagol u ličnom obliku (treće lice jednine prezenta) - refleksivni lični oblik (refleksivni pasiv):

 

Istorijski filmovi se rado gledaju. - mnogo se čitaju memoari.

 

Ova konstrukcija služi za iskazivanje situacija s uopštenim ili kolektivnim agensom koji se odnosi na osobe. Rečenica je deagentizovana jer se agens (vršilac radnje) ne izriče. Subjektom je iskazan pacijens (trpilac radnje). Razmotrimo osobenosti pasivne konstrukcije.

 

Pasivna varijanta: Učenik je nagrađen. Učenik je nagrađen / od (strane) škole /.

 

Aktivna varijanta: Škola je nagradila učenika.

 

- U službi subjekta je pojam na koji se odnosi radnja, odnosno koji je obuhvaćen radnjom (pacijens) - u primeru pasivne rečenice to je imenica UČENIK koja je u aktivnoj varijanti u službi pravog objekta.

 

- Glagol je u obliku participnog pasiva (= glagolski pridev trpni).

 

- Agens, vršilac radnje, kada je iskazan (neobavezno, fakultativno), iskazan je agentivnom odredbom (odredbom za iskazivanje vršioca radnje) sa tipičnim oblikom (OD/STRANE/ + imenički izraz u genitivu) - u primeru pasivne rečenice to je deo obeležen uglastom zagradom "od (strane) škole". Imenica ŠKOLA je u aktivnoj varijanti subjekat agens, vršilac radnje).

 

- Pacijent, pojam obuhvaćen radnjom, iskazan je subjektom (u pasivnoj varijanti UČENIK); ista imenica je u aktivnoj varijanti pravi objekat.

 

- Pošto je težište informacije na pacijentu, vršilac radnje (agens) ostaje nepoznat. Može biti iskazan agentivnom odredbom.

 

- Situacija se pripisuje pacijentu, rečenica pruža informaciju o pacijetsu (pasivna perspektiva rečenice), pacijent se iskazuje kao nosilac rečenične informacije.

 

PARTICIP (lat, participium) glagolska reč u pridevskoj službi; particioski pasiv = glagolski pridev trpni; particioski aktiv = glagolski pridev radni.

 

PACIJENS (lat. patiens = onaj koji trpi) označava biće ili predmet na koji utiče radnja glagola (Pas je ujeo čoveka).

 

Pasivne rečenice

 

Od prelaznog glagola „hvaliti" mogu se napraviti slične rečenice:

 

Učenici su mnogo hvalili svog druga Ivana.

Ivan je mnogo hvaljen od svojih drugova.

 

Prva rečenica je u aktivu, a druga u pasivu. Rečenica u pasivu ima specijalnu, pasivnu konstrukciju. U takvoj konstrukciji subjektom je iskazan pacijens – pojam na kom se radnja vrši, onaj koji trpi radnju, kojem se nešto dešava (Ivan), dok je u aktivnoj rečenici pacijens iskazan objektom. Agens, onaj koji vrši radnju, u pasivnoj rečenici iskazan je agentivnom odredbom ( od svojih drugova), a u aktivnoj je to subjekat: učenici(Ivanovi drugovi). Ovo je bio participski pasiv. Postoji i refleksivni, sa rečcom se u svom sastavu: Zanimljive knjige se rado čitaju.

 

Gramatika - Bezlične rečenice

Gramatika - Brojevi

Gramatika - Glagoli

Gramatika - Imenice

Gramatika - Kongruencija - slaganje reči i rečenice

Gramatika - Lični glagolski oblici

Gramatika - Nelični glagolski oblici

Gramatika - Padeži u srpskom jeziku

Gramatika - Padežni sistem

Gramatika - Pomoćne reči

Gramatika - Pridevi

Gramatika - Prilozi

Gramatika - Sintagma

Gramatika - Sintaksa

Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika

Gramatika - Sintaksa - Komunikativna rečenica

Gramatika - Sintaksa - Naporedne konstrukcije rečenice

Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice

Gramatika - Sintaksa - Reč

Gramatika - Sintaksa - Rečenica

Gramatika - Sintaksa - Prosta i složena rečenica

Gramatika - Sintaksa - Sistem nezavisnih rečenica

Gramatika - Sintaksa - Zavisne rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - apozicija

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - atribut

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - modeli rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - nepravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - pravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - priloške odredbe

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - razvijanje rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički

Gramatika - Zamenice

loading...
2 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Gramatika - Pasivne rečenice

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u