Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički lektira

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički

 

Pravi subjekat (gramatički, sintaksički) uvek je u nominativu i glagol iz predikata kongruira s njim. Ali ima i rečenica u kojima subjekat nije u obliku nominativa nego u obliku dativa, akuzativa ili genitiva:

 

Spava mu se. - Petra je mučio ispit. - Danas ima snega.

 

To su rečenice sa logičkim (semantičkim) subjektom. Formiraju se kada predikat označava psihološka i fiziološka stanja ili procese koji se pripisuju logičkom subjektu. Ove rečenice mogu imati strukturu bezlične rečenice. Još nekoliko primera:

 

Jovanu je muka. - Njega nema. - Njemu se ne ide. - Bolelo ga je. - Laknulo mu.

 

Imenička jedinica koja imenuje nosioca situacije u funkciji je logičkog (semantičkog) subjekta s kojim predikat (glagol) ne kongruira. Kada se predikat ove rečenice pripiše imeničkoj jedinici u nominativu, ove rečenice dobijaju oblik subjekatsko - predikatske rečenice:

 

Jeleni se plače: Jelena plače.

 

Neke rečenice mogu izazvati dilemu: koja je imenička reč u funkciji subjekta:

 

Jovani drhte ruke. - Ivana boli glava.

 

Da li je ovde reč o gramatičkim subjektima (ruka, glava) ili o logičkim subjektima (Jovani, Ivana)? Logički subjekat imenuje ono o čemu se u rečenici govori, imenuje nosioca situacije koju rečenica označava. Jasno nam je da se u prvoj rečenici govori o Jovani, ključna informacija je šta se događa sa Jovaninim rukama; u drugoj rečenici govori se o Ivanu a ključna informacija je da Ivana boli glava. Dakle, u ovim rečenicama nosilac informacije je logički subjekat. Razmotrimo još dva primera:

 

Zemlju greje Sunce. - Sunce greje Zemlju.

 

U prvoj rečenici govori se o planeti Zemlji, ona sadrži informaciju o tome šta greje Zemlju - ovo je rečenica sa logičkim subjektom (u akuzativu). U drugoj rečenici govori se o Suncu, ona sadrži informaciju o tome da planeti Zemlji toplotu (i svetlost) emituje Sunce - ovo je rečenica sa gramatičkim subjektom (u nominativu).

 

Logički subjekat imaju i egzistencijalne rečenice kojima se iskazuje postojanje (egzistencija) ili nepostojanje nečega. Formiraju se na dva načina. Kada je predikat u prezentu formiraju se pomoću glagola IMATI; kada je predikat u nekom drugom obliku, formiraju se pomoću glagola BITI:

 

Danas ima snega. - Sutra će biti sankanja. - Juče nije bilo izleta.

 

U navedenim bezličnim egzistencijalnim rečenicama subjekat je u genitivu.

 

Gramatika - Bezlične rečenice

Gramatika - Brojevi

Gramatika - Glagoli

Gramatika - Imenice

Gramatika - Kongruencija - slaganje reči i rečenice

Gramatika - Lični glagolski oblici

Gramatika - Nelični glagolski oblici 

Gramatika - Padeži u srpskom jeziku

Gramatika - Padežni sistem

Gramatika - Pasivne rečenice

Gramatika - Pomoćne reči

Gramatika - Pridevi

Gramatika - Prilozi

Gramatika - Sintagma

Gramatika - Sintaksa

Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika

Gramatika - Sintaksa - Komunikativna rečenica

Gramatika - Sintaksa - Naporedne konstrukcije rečenice

Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice

Gramatika - Sintaksa - Reč

Gramatika - Sintaksa - Rečenica

Gramatika - Sintaksa - Prosta i složena rečenica

Gramatika - Sintaksa - Sistem nezavisnih rečenica

Gramatika - Sintaksa - Zavisne rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - apozicija

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - atribut

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - modeli rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - nepravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - pravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - priloške odredbe

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - razvijanje rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat

Gramatika - Zamenice

loading...
1 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u