Najnovije lektire RSS

Milan Šipka - Zašto se kaže - Vartolomejska noć

Milan Šipka - Zašto se kaže - Vartolomejska noć   Naš narod kaže: Ne zna se šta nosi dan, a šta noć. Što se Vartolomejske noći tiče, tu se sve zna. Ona donosi krvoproliće, pokolj, smrt.   Registrujući taj ustaljeni izraz u našem jeziku, J. Matešić je u svom Frazeološkom rječniku… Pročitaj još

Realizam u književnosti jugoslovenskih naroda

Realizam u književnosti jugoslovenskih naroda   Društveno političke prilike u drugoj polovini devetnaestog veka Jugoslovenski narodi u 19. veku ulaze u nov period svog društvenog i kulturnog razvitka. Prva polovina toga veka protekla je, uglavnom, u njihovom nacionalnom buđenju, jačanju i delimičnom… Pročitaj još

Realizam u književnosti kod Slovenaca

Realizam u književnosti kod Slovenaca   Slovenija je i celu drugu polovinu 19. veka proživela kao austrijska pokrajina. Bečki vlastodršci su i dalje držali Slovence razjedinjene i nacionalno, i klasno, i kulturno, kako bi mogli da što uspešnije ostvaruju svoje germanizatorske planove na tom… Pročitaj još

Realizam u književnosti kod Hrvata

Realizam u književnosti kod Hrvata   U drugoj polovini 19. veka Hrvatska takođe doživljava značajne promene u svom ekonomsko-političkom i kulturnom životu. Njen razvitak u okvirima i stegama austrougarske vlasti bio je naročito buran. Mađarska buržoazija i plemstvo vrše sve jači, sve brutalniji… Pročitaj još

Realizam u književnosti

Realizam u književnosti   Termin realizam (lat. gealis - stvaran, istinit) ima dvojako značenje: označava metod oblikovanja književnog umetničkog dela, na jednoj strani, i označava književni pravac, epohu u istoriji književnosti, na drugoj strani. Realizam kao metod, postupak u oblikovanju… Pročitaj još

Indira Buljubašić - Obična sarajevska priča

Indira Buljubašić - Obična sarajevska priča   Mirzi i Harisu Ne znam šta će biti zabilježeno... - Meša Selimović    Ne znam šta ću vam ispričati. Znam samo da to želim, godinama već. A nikad nisam. Učili su me da priča treba imati svoj početak i svoj kraj, a ja ne znam kad je sve… Pročitaj još

Književnost - Humanizam i renesansa

Književnost - Humanizam i renesansa   Ekonomski i kulturni razvoj gradova   Crkva i feudalci su tokom niza stoleća srednjem veku bili vladajuća snaga u svim oblastima ekonomskog, društveno-političkog i kulturnog života. Plemstvo je živelo od rada kmetova, koji su najveći deo svojih proizvoda… Pročitaj još

Srpska srednjovekovna biografska književnost

Srpska srednjovekovna biografska književnost   U periodu razvijenog feudalnog društva u Srbiji su stvoreni povoljni uslovi i za razvoj originalne književnosti. Među delima originalne srpske književnosti ovog perioda poseban značaj imaju biografije, najoriginalnija dela koja su ponikla iz pera… Pročitaj još

Književnost - Srpska srednjovekovna književnost

Književnost - Srpska srednjovekovna književnost   Srpska srednjovekovna književnost nastajala je uporedo sa nastankom i razvitkom srpske feudalne države dajući sliku političkog, privrednog i kulturnog razvoja. S obzirom na razvoj srpske feudalne države, srednjovekovna književnost je prošla… Pročitaj još

Književnost - Književni rad kod Hrvata

Književnost - Književni rad kod Hrvata   Pod uticajem crkve i njenog učenja, a u uslovima razvijenog feudalizma, u Hrvatskoj se počela razvijati književnost na narodnom jeziku zahvaljujući popovima glagoljašima. Iako nisu imali ni svojih manastira ni svoje hijerarhije, glagoljaši su uspešno… Pročitaj još

Književnost - Slovenačka književnost u srednjem veku

Književnost - Slovenačka književnost u srednjem veku   Istorijske prilike pod kojima se slovenački narod; razvijao u srednjem veku nisu omogućavale rad na stvaranju bilo kakve nacionalne kulture, pa ni književnosti. Nalazeći se u neposrednom susedstvu sa jačim i organizovanijim feudalnim državama,… Pročitaj još

Književnost - Književni rad kod Makedonaca

Književnost - Književni rad kod Makedonaca   Sama činjenica da je prvi književni jezik kod Slovena bio jezik Makedonskih Slovena iz okoline Soluna i da su najaktivniji Ćirilovi i Metodijevi učenici, Kliment i Naum, razvili raznovrsnu i bogatu misionarsku delatnost na teritoriji današnje Makedonije,… Pročitaj još

Književnost - Uticaj narodne na umetničku književnost

Književnost - Uticaj narodne na umetničku književnost   Vidniji uticaj narodne na umetničku književnost zapaža se još u XV veku, naročito u periodu renesanse, pa traje, sa manjom ili većom snagom, sve do naših dana. Bogata svojim oblicima, sadržajno puna motiva i realnog života, narodna… Pročitaj još

Književnost - Narodne pripovetke - podela

Književnost - Narodne pripovetke - podela   Postanak i podela pripovetki - Prozni oblici usmene književnosti javili su se još u periodu prvobitne zajednice. Tada se književnost već bila osamostalila i počela da oblikuje samostalne doživljaje i lična osećanja i misli. Pošto je ljudska svest… Pročitaj još

Književnost - Narodne pesme iz narodnooslobodilačke borbe

Književnost - Narodne pesme iz narodnooslobodilačke borbe   U danima našeg narodnooslobodilačkog rata narodna lirska pesma revolucionarnog i rodoljubivog karaktera bila je vrlo živa. Ona je tada postala sastavni deo borbe protiv okupatora i izdajnika. Na jezicima svih naroda Jugoslavije, od Triglava… Pročitaj još

Književnost - Zapisivači i sakupljači narodne poezije

Književnost - Zapisivači i sakupljači narodne poezije   Sve do Vuka Karadžića, zapisivanje naših junačkih pesama je slučajnost i rezultat trenutnog interesovanja pojedinaca. Takav je slučaj sa Petrom Hektorovićem koji je zabeležio već pomenute bugarštice u XVII veku. Juraj Baraković zapisao… Pročitaj još

Književnost - O našim najranijim narodnim pevačima

Književnost - O našim najranijim narodnim pevačima   O pevačima naših narodnih pesama malo se zna. Najraniji podatak o njima imamo kod vizantijskog istoričara Teofilakta Simokata (iz prve polovine VII veka) koji je zapisao da su tadašnji balkanski Sloveni rado pevali uz jedan muzički instrumenat.… Pročitaj još

David Albahari - Svici

David Albahari - Svici   Priča Svici napisana je za Evu Kose, urednicu izdavačke kuće Kose iz Amsterdama, koja je objavila holandske prevode mojih romana Mamac i Gec i Majer. Naime, njeni saradnici su pozvali autore izdavačke kuće da napišu nešto za Evin pedeseti rođendan. Tako je Eva dobila… Pročitaj još

Aleksa Šantić - Noć pod Ostrogom

Aleksa Šantić - Noć pod Ostrogom   Što se čovjek uz Bjelopavlićku ravnicu više približava Ostroškim gredama, koje se uzdižu na njenom krajnjem sjeverozapadu, na granici stare Crne Gore i Hercegovine, to sve više ima utisak da su munje isklesale te džinovske litice.   Isti utisak preovlađuje… Pročitaj još

Književnost - Epska narodna poezija i podela

Književnost - Epska narodna poezija i podela   Začeci epske poezije nalaze se u najdubljoj starini, još u periodu divljaštva, i oni se delimično mogu uočiti u tužbalicama, a naročito u ratničkim pesmama. U doba kada su se sredstva za život obezbeđivala prvenstveno ratom, podvizi hrabrih… Pročitaj još

Najbolji citati

Najpopularnije lektire RSS

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Lektire na društvenim mrežama