Najnovije lektire RSS

Indira Buljubašić - Obična sarajevska priča

Indira Buljubašić - Obična sarajevska priča   Mirzi i Harisu Ne znam šta će biti zabilježeno... - Meša Selimović    Ne znam šta ću vam ispričati. Znam samo da to želim, godinama već. A nikad nisam. Učili su me da priča treba imati svoj početak i svoj kraj, a ja ne znam kad je sve… Pročitaj još

Književnost - Humanizam i renesansa

Književnost - Humanizam i renesansa   Ekonomski i kulturni razvoj gradova   Crkva i feudalci su tokom niza stoleća srednjem veku bili vladajuća snaga u svim oblastima ekonomskog, društveno-političkog i kulturnog života. Plemstvo je živelo od rada kmetova, koji su najveći deo svojih proizvoda… Pročitaj još

Srpska srednjovekovna biografska književnost

Srpska srednjovekovna biografska književnost   U periodu razvijenog feudalnog društva u Srbiji su stvoreni povoljni uslovi i za razvoj originalne književnosti. Među delima originalne srpske književnosti ovog perioda poseban značaj imaju biografije, najoriginalnija dela koja su ponikla iz pera… Pročitaj još

Književnost - Srpska srednjovekovna književnost

Književnost - Srpska srednjovekovna književnost   Srpska srednjovekovna književnost nastajala je uporedo sa nastankom i razvitkom srpske feudalne države dajući sliku političkog, privrednog i kulturnog razvoja. S obzirom na razvoj srpske feudalne države, srednjovekovna književnost je prošla… Pročitaj još

Književnost - Književni rad kod Hrvata

Književnost - Književni rad kod Hrvata   Pod uticajem crkve i njenog učenja, a u uslovima razvijenog feudalizma, u Hrvatskoj se počela razvijati književnost na narodnom jeziku zahvaljujući popovima glagoljašima. Iako nisu imali ni svojih manastira ni svoje hijerarhije, glagoljaši su uspešno… Pročitaj još

Književnost - Slovenačka književnost u srednjem veku

Književnost - Slovenačka književnost u srednjem veku   Istorijske prilike pod kojima se slovenački narod; razvijao u srednjem veku nisu omogućavale rad na stvaranju bilo kakve nacionalne kulture, pa ni književnosti. Nalazeći se u neposrednom susedstvu sa jačim i organizovanijim feudalnim državama,… Pročitaj još

Književnost - Književni rad kod Makedonaca

Književnost - Književni rad kod Makedonaca   Sama činjenica da je prvi književni jezik kod Slovena bio jezik Makedonskih Slovena iz okoline Soluna i da su najaktivniji Ćirilovi i Metodijevi učenici, Kliment i Naum, razvili raznovrsnu i bogatu misionarsku delatnost na teritoriji današnje Makedonije,… Pročitaj još

Književnost - Uticaj narodne na umetničku književnost

Književnost - Uticaj narodne na umetničku književnost   Vidniji uticaj narodne na umetničku književnost zapaža se još u XV veku, naročito u periodu renesanse, pa traje, sa manjom ili većom snagom, sve do naših dana. Bogata svojim oblicima, sadržajno puna motiva i realnog života, narodna… Pročitaj još

Književnost - Narodne pripovetke - podela

Književnost - Narodne pripovetke - podela   Postanak i podela pripovetki - Prozni oblici usmene književnosti javili su se još u periodu prvobitne zajednice. Tada se književnost već bila osamostalila i počela da oblikuje samostalne doživljaje i lična osećanja i misli. Pošto je ljudska svest… Pročitaj još

Književnost - Narodne pesme iz narodnooslobodilačke borbe

Književnost - Narodne pesme iz narodnooslobodilačke borbe   U danima našeg narodnooslobodilačkog rata narodna lirska pesma revolucionarnog i rodoljubivog karaktera bila je vrlo živa. Ona je tada postala sastavni deo borbe protiv okupatora i izdajnika. Na jezicima svih naroda Jugoslavije, od Triglava… Pročitaj još

Književnost - Zapisivači i sakupljači narodne poezije

Književnost - Zapisivači i sakupljači narodne poezije   Sve do Vuka Karadžića, zapisivanje naših junačkih pesama je slučajnost i rezultat trenutnog interesovanja pojedinaca. Takav je slučaj sa Petrom Hektorovićem koji je zabeležio već pomenute bugarštice u XVII veku. Juraj Baraković zapisao… Pročitaj još

Književnost - O našim najranijim narodnim pevačima

Književnost - O našim najranijim narodnim pevačima   O pevačima naših narodnih pesama malo se zna. Najraniji podatak o njima imamo kod vizantijskog istoričara Teofilakta Simokata (iz prve polovine VII veka) koji je zapisao da su tadašnji balkanski Sloveni rado pevali uz jedan muzički instrumenat.… Pročitaj još

David Albahari - Svici

David Albahari - Svici   Priča Svici napisana je za Evu Kose, urednicu izdavačke kuće Kose iz Amsterdama, koja je objavila holandske prevode mojih romana Mamac i Gec i Majer. Naime, njeni saradnici su pozvali autore izdavačke kuće da napišu nešto za Evin pedeseti rođendan. Tako je Eva dobila… Pročitaj još

Aleksa Šantić - Noć pod Ostrogom

Aleksa Šantić - Noć pod Ostrogom   Što se čovjek uz Bjelopavlićku ravnicu više približava Ostroškim gredama, koje se uzdižu na njenom krajnjem sjeverozapadu, na granici stare Crne Gore i Hercegovine, to sve više ima utisak da su munje isklesale te džinovske litice.   Isti utisak preovlađuje… Pročitaj još

Književnost - Epska narodna poezija i podela

Književnost - Epska narodna poezija i podela   Začeci epske poezije nalaze se u najdubljoj starini, još u periodu divljaštva, i oni se delimično mogu uočiti u tužbalicama, a naročito u ratničkim pesmama. U doba kada su se sredstva za život obezbeđivala prvenstveno ratom, podvizi hrabrih… Pročitaj još

Zašto se kaže - Plašljiv kao zec

Zašto se kaže - Plašljiv kao zec   Zašto se za nekog kaže da je plašljiv kao zec?   Zec nije plašljiv nego oprezan. U svetu u kome živi, on ima mnogo neprijatelja. Ima izoštrena čula da blagovremeno primeti opasnost i spase se bekstvom. Zato se nama čini da je plašljiv. Pokrećući svoje… Pročitaj još

Zašto se kaže - Peta kolona

Zašto se kaže - Peta kolona   Peta kolona je grupa ljudi koja deluje tajno i subverzivno protiv veće grupe. Pri tome se pretpostavlja da bi trebalo da toj većoj grupi bude lojalna. To se, na primer, primenjuje na pripadnike manje nacije, rase, manjinske religije, kada postoje ili se izmisle razlozi… Pročitaj još

Književnost - Lirska narodna poezija

Književnost - Lirska narodna poezija   Prvu i potpuno preglednu klasifikaciju narodne književnosti, naročito poezije, dao je Vuk Stefanović Karadžić u predgovoru svojoj prvoj knjizi narodnih pesama.   Sve su naše narodne pesme, kaže on, razdeljene na pesme junačke, koje ljudi pevaju uz gusle,… Pročitaj još

Desanka Maksimović - Balkanac

Desanka Maksimović - Balkanac   Vi, istina, za svaki kut života imate sprava i mašina, sve ste sračunali i sve znate; izumi su vaši za divljenje; a mi još imamo starinske alate, ali sve je kod nas još zdravo i prirodno kao glina: i umiranje, i rađanje, i življenje.   Nesrećan čovek, onaj… Pročitaj još

Desanka Maksimović - Bajka o labudu

Desanka Maksimović - Bajka o labudu   Desanka Maksimović je napisala toliko prelepih bajki, priča i pesama za decu, da ih je teško sve i pobrojati. U svakoj njenoj bajci ili priči glavni lik, kako je ona jednom prilikom izjavila, je dobrota. I ova bajka je takva. S početka su kažu svi labudovi… Pročitaj još

Najbolji citati

Najpopularnije lektire RSS

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Lektire na društvenim mrežama