Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice lektira

Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice

Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice

 

Nezavisne predikatske rečenice čine poseban sistem u sintaksičkom sistemu. Dele se na vrste i svaka vrsta ima određeno značenje, funkciju i obeležja. Komunikativne sintaksičke funkcije (obaveštenje, pitanje, zapovest itd.) izriču se nezavisnim rečenicama:

 

Obaveštajne: Petar uči.

Upitne: Uči li Pepšr?

Zapovedne: Petre, uči.

Željne: Neka Petar uči.

 

Uzvične: Uči Petre! Nezavisne rečenice ostvaruju naporedni (nezavisni) odnos kada obrazuju skup od dve ili više prostih rečenica u složenu rečenicu. Vrsta naporednog odnosa obeležava se upotrebom naporednih (koordinativnih) parataksičkih veznika I, A, PA, TE, ALI, ILI, NI, NITI, NO, DOK, VEĆ. U govoru se naporedni odnosi obeležavaju intonacijom i pauzama, u pisanju zarezom. Osnovne vrste naporednih odnosa jesu sastavni, rastavni, suprotni, zaključni i isključni.

 

Sastavni odnos: Petar sedi, prelistava novine i razmišlja o utakmici. - Nisam o tome razmišljao, niti ću to uraditi. - Dođi i uzmi knjigu.

 

Rastavni odnos: Ili kupi alat, ili ostavi zanat.

Suprotan odnos: Stalno ga zovem a on odugovlači.

Zaključni odnos: Dobro sam se pripremio, prema tome položiću prijemni ispit.

Isključni odnos: Svi su se prijavili, samo je Petar izostao.

I neke zavisne rečenice mogu se naći u naporednom odnosu.

 

Gramatika - Bezlične rečenice

Gramatika - Brojevi

Gramatika - Glagoli

Gramatika - Imenice

Gramatika - Kongruencija - slaganje reči i rečenice

Gramatika - Lični glagolski oblici

Gramatika - Nelični glagolski oblici 

Gramatika - Padeži u srpskom jeziku

Gramatika - Padežni sistem

Gramatika - Pasivne rečenice

Gramatika - Pomoćne reči

Gramatika - Pridevi

Gramatika - Prilozi

Gramatika - Sintagma

Gramatika - Sintaksa

Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika

Gramatika - Sintaksa - Komunikativna rečenica

Gramatika - Sintaksa - Naporedne konstrukcije rečenice

Gramatika - Sintaksa - Reč

Gramatika - Sintaksa - Rečenica

Gramatika - Sintaksa - Prosta i složena rečenica

Gramatika - Sintaksa - Sistem nezavisnih rečenica

Gramatika - Sintaksa - Zavisne rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - apozicija

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - atribut

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - modeli rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - nepravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - pravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - priloške odredbe

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - razvijanje rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički

Gramatika - Zamenice

loading...
2 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u