Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula lektira

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula

 

Kopula (lat. sorta = copulaa) ili spona je sastavni deo predikata kopulativne konstrukcije. To je kopul ativni glagol u predikatu sastavljenom od glagola i imenske ili priloške reči ili od više glagolskih oblika. Funkcija spone je povezivanje subjekta i predikata u gramatičko i logičko jedinstvo i pripisivanje subjektu osobine, vremena, modalnosti, potvrdnosti i odričnosti. U srpskom jeziku glavni kopulativni (vezivni, sastavni) glagol je JESAM/BITI: Ivan je student. - Ivan bi putovao.

 

U procesu organizovanja subjekta i predikata u gramatičko i logičko rečenično jedinstvo spona gubi svoju samostalnost i određenost značenja te postaje prazna po značenju (ne znači ništa) ali je organizator predikata. U rečenici On je bio profesor JE BIO je perfekat (složeni glagolski oblik kao i "je pevao, "je video") kopulativnog glagola BITI u funkciji kopule. JE je ovde pomoćni glagol. U rečenici Ivan je student JE je enklitički oblik kopulativnog glagola JESAM a ne pomoćnog glagola JESAM i ovde ima samo vezivnu ali ne i glagolsku funkciju.

 

Spona označava i obeležava odnos subjekta i predikata sa aspekta stanja, mogućnosti, želja, vremena:

 

Petar je fudbaler.

Petar bi bio fudbaler.

Petar će biti fudbaler.

Petar može biti fudbaler.

Ako Petar bude fudbaler.

Petar beše fudbaler.

 

Ukazuje na lice, rod i broj:

 

Ljuba je bio ovde.

Ljuba je bila ovde.

Dete je postalo đak.

 

Sponom se označava faza toka vršenja radnje:

 

On stade pevati.

On svrši pesmu.

On počinje pevanje.

On će početi pevanje.

 

Spona je svaki glagol, ma u kom obliku bio uzet, kad vezuje predikatski član sa subjektom: On je počeo pevati. Jedan član rečenice, jedinstven predikat PEVATI je nosilac predikatskog značenja (jedini je potpunog značenja); POČEO označava vreme radnje, početak radnje, rod i broj; JE kazuje vreme (prošlo, JE POČEO je perfekat), čini vezu potpunom, odredbu završenom.

 

Kada se glagoli potpunog značenja nađu u funkciji spone, slabi ili im se gubi potpunost značenja pa prelaze u glagole nepotpunog značenja:

 

On misli pevati.

Ja idem spavati.

On misli da uči.

On misli učiti.

 

U ovim primerima oblik MISLI nema značenje glagola MISLI TI nego označava naum, nameru pevanja, nameru učenja; oblik IDEM ne znači hodanje u odlaženju na spavanje nego samo nameru spavanja.

 

Čest je slučaj gubljenja spone, njenog izostajanja. To se javlja u izrazima koji imaju značenje poslovice, u eksklamativnim izrazima (zaprepašćenje, ushićenje, bol, uzbuđenje), u okamenjenim oblicima koje je isklesalo vreme:

 

Starost slabost (Starost je slabost).

Mladost ludost (Mladost je ludost).

Dva bez duše treći bez glave.

 

Ova pojava javlja se i u pripovednoj formi koja je u stilu usmenog kazivanja:

 

Bila dva brata... - Pošao jednom jedan čiča...

 

Gramatika - Bezlične rečenice

Gramatika - Brojevi

Gramatika - Glagoli

Gramatika - Imenice

Gramatika - Kongruencija - slaganje reči i rečenice

Gramatika - Lični glagolski oblici

Gramatika - Nelični glagolski oblici 

Gramatika - Padeži u srpskom jeziku

Gramatika - Padežni sistem

Gramatika - Pasivne rečenice

Gramatika - Pomoćne reči

Gramatika - Pridevi

Gramatika - Prilozi

Gramatika - Sintagma

Gramatika - Sintaksa

Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika

Gramatika - Sintaksa - Komunikativna rečenica

Gramatika - Sintaksa - Naporedne konstrukcije rečenice

Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice

Gramatika - Sintaksa - Reč

Gramatika - Sintaksa - Rečenica

Gramatika - Sintaksa - Prosta i složena rečenica

Gramatika - Sintaksa - Sistem nezavisnih rečenica

Gramatika - Sintaksa - Zavisne rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - apozicija

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - atribut

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - modeli rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - nepravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - pravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - priloške odredbe

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - razvijanje rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički

Gramatika - Zamenice

loading...
4 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u