Gramatika - Pomoćne reči lektira

Gramatika - Pomoćne reči

Gramatika - Pomoćne reči

 

Pomoćne reči koje se koriste u srpskom jeziku su: predlozi, veznici, rečce i uzvici.

 

Predlozi

 

Predlozi su nepromenljive pomoćne reči koje stoje ispred padežnih oblika samostalnih reči ili padežnih sintagmi. Oni bliže određuju značenje padežnog oblika i njegov odnos prema drugim rečima. Ti odnosi su različiti.

 

1. Prostorni odnos - odnos po mestu:

U dvorištu je rastao veliki dud. - Brod je krenuo iz luke. - Sedeo je na pragu.

Za označavanje prostornih odnosa služe predlozi: NA, U, PRED, IZA, O, PO, K(A), NIZ(A), UZ (A), OD, DO itd.

 

2. Vremenski odnos - odnos po vremenu:

U proleće sređujemo dvorišta. - Od rane mladosti maštao je o avionima. - Pred zimu pripremaju ogrev.

Za označavanje vremenskih odnosa služe predlozi: OD, DO, U, NA, POSLE, NAKON, KROZ, USRED, OKO, PRE itd.

 

3. Uzročni odnos: Nije došao u školu zbog bolesti.

 

4. Odnosi cilja: Živela je radi svoje dece.

 

5. Odnosi poređenja: Nema boljeg od njega.

 

6. Odnosi zajednice: Putuje sa drugovima.

 

Predlozi su dvojaki: pravi i nepravi. Pravi predlozi su skupovi fonema ili foneme: OD, DO, NA, UZ, S, O, U.

 

Nepravi predlozi postali su od drugih vrsta reči:

 

1. od priloga (BLIZU, VIŠE, NIŽE, PRE, POSLE): Uvek stiže posle njega

 

2. od imenica (VRH, DNO, ČELO, PUT): Krenuo je put sela

 

3. predloški izrazi tipa: ZA VREME, U TOKU, U POGLEDU, U ZNAK, U ODNOSU NA i slično: U toku sednice začula se buka u hodniku.

 

Kod predloga koji se završavaju na suglasnik javlja se nepostojano A: UZ i UZA, NIZ i NIZA, S i SA.

 

Veznici

 

Veznici su nepromenljive pomoćne reči koje služe za označavanje veza među rečima u rečenici i veza među rečenicama.

 

Veznici označavaju i vrstu veze i odnosa među povezanim rečima ili rečenicama: poređenje (KAKO, KAO), uzrok (JER), suprotnost (A, ALI), istovetnost (ILI), vreme (KAD).

 

Veznici su pravi i nepravi. Pravi veznici: ILI, ALI, I, PA, TE, DA, DOK, JER, AKO. Nepravi veznici su istovremeno i prilozi, imeničke zamenice, upitne i odnosne zamenice: KO, ŠTA, KADA, VEĆ, SAMO, POŠTO, KAKO, KOJI.

 

Po funkciji koju vrše veznici su nezavisni i zavisni.

 

Nezavisni (naporedni) veznici povezuju naporedne rečenice i po tome se dele na sastavne (I, NI, NITI, PA, TE), rastavne (ILI), suprotne (A, ALI, NO, NEGO, VEĆ).

 

Zavisni veznici povezuju zavisne rečenice određijući i njihovu vrstu: namerne, vremenske, načinske, poredbene, izrične, uzročne, posledične, pogodbene, dopusne (AKO, JER, DOK, DA, KAKO, IAKO, MADA, KOD, POŠTO itd).

 

Funkciju zavisnih veznika mogu da imaju upitno-odnosne zamenice (KO, ŠTO, KOJI, ČIJI, KAKAV, KOLIKI), upitno-odnosni zamenički prilozi (GDE, KUDA, ODAKLE, DOKLE, OTKAD, DOKAD, KAKO), rečce (LI, DA LI, NEKA), veznički izrazi (U SLUČAJU DA. POD USLOVOM DA, S OBZIROM NA TO ŠTO).

 

Redovna je pojava da ista reč nekad ima funkciju veznika, a nekad funkcioju rečce pa se i pojavljuje u obe vrsne skupine.

 

Rečce

 

Rečce (partikule) su nepromenljive pomoćne reči kojima se označava lični stav prema onome što izražava rečenica, one su jezički znaci koji se odnose na celu rečenicu. Široka je skala funkcionalne upotrebe rečca.

 

- Isticanje suprotnosti: MEĐUTIM, PAK.

- Posebno isticanje: BAŠ, BAR, I, UPRAVO.

- Isticanje ličnog stava (modalne rečce): DA, DAKAKO, UISTINU, ZAISTA, NIPOŠTO, VALjDA, ZBILjA, MOŽDA.

- Pokazivanje: EVO, ETO, ENO.

- Pitanja: ZAR, DA LI, LI.

- Potvrđivanje i odricanje: DA, NE.

- Izuzimanje: SAMO, OSIM.

- Imperativna: NEKA.

- Uzvična: ALA.

- Zaključna: DAKLE.

- Isključna: SAMO, JEDINO.

- Poredbena: KAO.

 

Uzvici

 

Uzvici (interjekcije) naziv je za pojedine glasove ili glasovne skupove koji se upotrebljavaju u jeziku za označavanje ličnih osećanja i raspoloženja kao izraza spontanog reagovanja na utiske iz spoljašnjeg sveta. Prema tome šta izražavaju, dele se na više grupa.

 

- Za izražavanje osećanja straha, užasa, bola, žalosti, iznenađenja: O, OJ, AH, UH, JAO, JOJ, AVAJ.

- Za vabljenje ili teranje životinja: AJS, GIC, IŠ, PIS, ŠIC.

- Onomatopejski uzvici - podražavanje zvukova iz prirode: DUM, BUM, KVRC, FIJU, TRAS.

- Za dozivanje: EJ! OJ!

- Imperativni: HAJD, NEMOJ, DE, DEDE, PST.

- Pozdravi: ZDRAVO, ZBOGOM.

 

Gramatika - Bezlične rečenice

Gramatika - Brojevi

Gramatika - Glagoli

Gramatika - Imenice

Gramatika - Kongruencija - slaganje reči i rečenice

Gramatika - Lični glagolski oblici

Gramatika - Nelični glagolski oblici 

Gramatika - Padeži u srpskom jeziku

Gramatika - Padežni sistem

Gramatika - Pasivne rečenice

Gramatika - Pridevi

Gramatika - Prilozi

Gramatika - Sintagma

Gramatika - Sintaksa

Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika

Gramatika - Sintaksa - Komunikativna rečenica

Gramatika - Sintaksa - Naporedne konstrukcije rečenice

Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice

Gramatika - Sintaksa - Reč

Gramatika - Sintaksa - Rečenica

Gramatika - Sintaksa - Prosta i složena rečenica

Gramatika - Sintaksa - Sistem nezavisnih rečenica

Gramatika - Sintaksa - Zavisne rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - apozicija

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - atribut

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - modeli rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - nepravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - pravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - priloške odredbe

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - razvijanje rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički

loading...
2 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Gramatika - Pomoćne reči

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u