Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika lektira

Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika

Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika

 

Glagoli su vrlo brojna, značenjski bogata i oblički složena vrsta reči. Ostvarujući se u rečenici, glagoli menjaju gramatičke oblike iskazujući različita gramatička značenja u skladu sa smislom i porukom rečenice kao nosioca informacije. Svaka promena oblika dovodi do promene značenja: u osnovi, koja se ne menja, sadržano je leksičko značenje glagola, a nastavci, koji se dodaju na osnovu, izražavaju gramatičko značenje. Kao promenljive reči, glagoli se menjaju po licima, vremenima i načinima. Glagolski oblici su lični i nelični. Lični glagolski oblici razlikuju gramatičke kategorije lica, vremena, načina, glagolskog vida, glagolskog roda, gramatičkog roda, gramatičkog broja. Lične oblike čine glagolska vremena (prezent, aorist, perfekat, imperfekat, pluskvamperfekat, futur prvi) i glagolski načini (futur drugi, imperativ, potencijal). Ne- lični glagolski oblici su infinitiv, glagolski pridevi (radni i trpni) i glagolski prilozi (sadašnji i prošli).

 

Svaki glagolski oblik ima svoja značenja i upotrebu u rečenici. Glagolska vremena, smeštajući radnju u neki vremenski odsečak (sadašnjost, prošlost, budućnost), imaju pre svega vremensko značenje. Glagolski načini (modusi) iskazuju modalno značenje: izražavaju odnos govornika ili subjekta rečenice prema neostvarenoj radnji. Ne postoji granica između značenja vremena i značenja načina: vremena imaju i modalno značenje kao što načini imaju i vremensko značenje.

 

Gramatika - Bezlične rečenice

Gramatika - Brojevi

Gramatika - Glagoli

Gramatika - Imenice

Gramatika - Kongruencija - slaganje reči i rečenice

Gramatika - Lični glagolski oblici

Gramatika - Nelični glagolski oblici 

Gramatika - Padeži u srpskom jeziku

Gramatika - Padežni sistem

Gramatika - Pasivne rečenice

Gramatika - Pomoćne reči

Gramatika - Pridevi

Gramatika - Prilozi

Gramatika - Sintagma

Gramatika - Sintaksa

Gramatika - Sintaksa - Komunikativna rečenica

Gramatika - Sintaksa - Naporedne konstrukcije rečenice

Gramatika - Sintaksa - Nezavisne predikatske rečenice

Gramatika - Sintaksa - Reč

Gramatika - Sintaksa - Rečenica

Gramatika - Sintaksa - Prosta i složena rečenica

Gramatika - Sintaksa - Sistem nezavisnih rečenica

Gramatika - Sintaksa - Zavisne rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - aktuelni kvalifikativ

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - apozicija

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - atribut

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - kopula

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - modeli rečenica

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - nepravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - pravi objekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - priloške odredbe

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - razvijanje rečenice

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - složeni predikat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat

Gramatika - Subjekatsko predikatska rečenica - subjekat logički

Gramatika - Zamenice

loading...
1 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Gramatika - Sintaksa - Glagolskih oblika

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u