Usporedni esej - Tri notturna lektira

Usporedni esej - Tri notturna

Usporedni esej - Tri notturna

 

Usporedna analiza eseji su uobičajene zadatke u satove književnosti. Obično su dati studentima priliku gledati na dva autora i pronaći njihove sličnosti i razlike, a zatim napisati esej objašnjava ono što su pronašli.

 

Komparativna analiza potiče vas da pogledate dublje odočite između dvije strane, a zatim predstaviti one dvije strane pokazati drugima ono što ste naučili . Znajući kako napisati komparativnu analizu je vještina koja će biti od koristi tijekom svojih školskih dana, a može vam pomoći da izgledate na dvije strane svake situacije s kritičkim okom. Komparativna analiza uspoređuje i kontrasti dvije ili više stvari. Kada pišete komparativnu analizu, važno je objasniti što je se usporediti i kontrast u svom eseju. Dajte objašnjenje svake strane odnosu na početku svog eseja .

 

Tri notturna hrvatske poezije 

 

Antun Gustav Matoš

Tin Ujević

Miroslav Krleža

 

Notturno (talijanski) označava umjetničko djelo kojim se iskazuju noćni ugođaji i motivi, a koje svaki pjesnik doživljava različito; individualno. Specifičnost notturna dolazi iz činjenice da je na samom motivu noći izgrađena gotovo cijela pjesma. Hrvatska književna riznica bilježi nekoliko navedenih djela različitih pisaca poput Antuna Gustava Matoša, Tina Ujevića, Miroslava Krleže te mnogih drugih.

 

Antun Gustav Matoš svojim Notturnom noć prikazuje idiličnim ozračjem u kojemu lirski subjekt doživljava potpunu ''nirvanu'' svojih osjeta; on postaje smiren i tone u san. Matoš motivima u svom djelu daje jasnu ulogu, a to je gradacijsko smirivanje tona, od jasnog, snažnog te razigranog ka blagom, pospanom i tihom. Upravo je ta gradacija zvukova, ostvarena pomoću motiva pjesme, zaslužna za smirenje čitatelja što možemo uvidjeti i iz jakog kontrastnog prikaza samih stihova (Ljubav cvijeća - miris jak i strasan slavi tajni pir; Teške oči sklapaju se na san, s neba rosi mir). A. G. Matoš gotovo perfekcionistički pronalazi motive u pejzažu koji slikovito govore o stanju duše, raspoloženju, doživljaju svijeta i čovjeka, što nam i dokazuje ovom pjesmom. Govoreći o ritmu te melodioznosti pjesme, uočavamo pravilnu konstrukciju stihova te slogova, čijom se izmjenom i postiže sam ritam. Gledajući strukturu strofa, dolazimo do zaključka da je Matošev ''Notturno'', sastavljen od dvije katrene i dvije tercine, zapravo sonet.

 

Notturno - lirska pejzažna pjesma
- izražava pjesnikov doživljaj noći
- istaknut noćni ugođaj (atmosfera

 

Tema - noć u selu

Motivi - lavež, ćuk il' netopir, miris cvijeća, cvrčak cvrči, teške oči, san, tornja bat, blaga svjetlost, samoća - muk, željeznicu guta daljina

 

Vrsta strofe - 2 četverostiha i 2 trostiha, zajedno čine SONET

Vezani stih, ukrštena rima (abab)

Opkoračenje - Mlačna noć, u selu lavež; kasan Ćuk il' netopir

 

EPITETI - mlačna noć, kasan lavež, miris jak i strasan, srebren vir, teške oči, mrkog tornja, blaga svjetlost...

METAFORA - miris jak i strasan slavi tajni pir, bat broji pospan sat, željeznicu guta već daljina

USPOREDBA - cvrčak sjetno cvrči, jasan kao srebren vir

KONTRAST - u selu lavež / samoća, muk

ONOMATOPEJA - cvrči, huk

ASONANCA: blAgA svjetlost sipi sA visinA

ALITERACIJA: Sitni Cvrčak Sjetno Cvrči, jaSan

 

Antun Gustav Matoš - Notturno

 

Mlačna noć; u selu lavež; kasan
Ćuk il netopir;
Ljubav cvijeća - miris jak i strasan
Slavi tajni pir.


Sitni cvrčak sjetno cvrči, jasan
Kao srebren vir;
Teške oči sklapaju se na san,
S neba rosi mir.


S mrkog tornja bat
Broji pospan sat,
Blaga svjetlost sipi sa visina;


Kroz samoću, muk,
Sve je tiši huk:
Željeznicu guta već daljina.  

________________

 

Za razliku od A. G. Matoša, Tin Ujević svojim "Notturnom" dočarava intenzitet strasne noći koji prikazuje emocionalnom labilnošću lirskog subjekta; uznemirenog, zamišljenog (i moje misli san ozari, umrijet ću noćas od ljepote). On proživljava promjenu u kojoj shvaća sama sebe; zapravo shvaća nemoć svoje duše, koja iako strasna, ali nedovoljno snažna, nije u mogućnosti sudjelovati u ostvarenju njegovih snova (duša je strasna u dubini, ona je zublja u dnu noći; plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći). Svoju ''patnju'' poistovjećuje sa svima koje "more isti jadi", što se može uvidjeti i promjenom lirskog subjekta u prvoj i drugoj strofi pjesme. Lirski subjekt u prvoj strofi je ja, a u drugoj on postaje mi. Naglasak u pjesmi postavljen je na motiv noći i sna te mistične ljepote, koja metaforički rečeno predstavlja ljubav; ženu. Gotovo identična strofna organizacija, presječena blagom promjenom u zadnja dva stiha, jasno nam daje do znanja da na kraju dolazi do nečega neočekivanog; nekakvog preokreta koji se ostvaruje motivom nestajanja samog lirskog subjekta, karakterističnog za sve tri pjesme.

 

Tin Ujević - Notturno

 

Noćas se moje čelo žari,
noćas se moje vjeđe pote;
i moje misli san ozari,
umrijet ću noćas od ljepote.

 

Duša je strašna u dubini,
ona je zublja u dnu noći;
plačimo, plačimo u tišini,
umrimo, umrimo u samoći.  

________________

 

Miroslav Krleža svojim Nokturnom progovara o "tamnoj strani" noći, aludirajući pritom na činjenicu da je osnovni motiv njegove pjesme tama i ''emocionalna rastrganost'' koju proživljava lirski subjekt (to zemlja sama u praznini kune, i njena kletva bolnu dušu truje). Motiv tame zapravo simbolizira neku crnu misao, prošlost; silu koja ga proganja te čini očajnim. Između redaka zapravo iščitavamo nekakav zatvoren; ograničen svijet (veo crne boje) koji je obavijen motivima smrti i nestajanja (To noću biva, kada zemlja kune, kada sve gine, i sve kada trune). Hladna atmosfera Krležine pjesme dovodi do nečega novog, do novog poimanja noći koje kontrastira Matoševom i Ujevićevom idiličnom te intenzivnom ugođaju.

 

Miroslav Krleža - Notturno

 

To noću biva:
očajna mrena svijesti ko velo prše
i stvari sve crne kao pocijepane strše,
i kad se spomeni krše,
kad predmeti lijeću ko fantomi,
o, onda se sve lomi.


O, osjeća se onda, da sve gine i sve da trune,
i mumljanje se neko onda čuje,
to zemlja sama u praznini kune,
i njena kletva bolnu dušu truje.

 

To noću biva, kada zemlja kune,
kada sve gine, i sve kada trune.  

________________

 

Motiv noći, karakterističan za noturno ovdje je prikazan na različite načine jer pjesnička je percepcija motiva posebna. Nadovezujući se na poznatu uzrečicu "Ljepota je u različitosti", na kraju dolazimo do zaključka da je pjesnička djelatnost doista neiscrpan izvor specifičnosti, čime se postiže harmonija vizualnog, auditivnog, taktilnog i olfaktivnog poimanja zapaženih elemenata "na papiru". Upravo ta pojedina lirska individualnost dovodi određeno djelo do savršenstva.

________________

 

USPOREDNO - RAŠČLAMBENI TIP ESEJA

 

- ponuđena najmanje dva teksta, može i više tekstova, tekst i slika ili sl.
- povezani su nekim obilježjem (tema, problem, motiv, knj. vrsta, stilska epoha i sl.)
- uz predložak često navedeni i neki podaci o kontekstu, naslovu, autoru-upotpunjavaju smisao, pogotovo kad se radi o ulomcima
- važno je smjestiti autore u književno
- povijesno razdoblje
- osobni stav treba dokazati na primjerima
- može se uspoređivati samo ono što ima neku sličnost, a mogu se uočiti i razlike
- zahtjeva određeno predznanje
- prema smjernicama izraditi plan; uočiti što treba uspoređivati, sličnosti i razlike
- uspoređivanje treba navoditi po grupama (npr. napraviti usporedbu stiha do kraja pa tek onda preći na motive, a ne malo jedno, malo drugo)

- teže razviti povezan u strukturu; ne treba uspoređivati previše elemenata, već samo onoliko koliko je navedeno u smjernicama ili manje (zbog broja riječi koje su zadane)

KORISNI IZRAZI - dokazivanje, izvođenje, kontrastiranje, postupno (postupnost), različitost, razlikovanje, sličnost, suprotstavljanje, usporedba (komparacija), uspostavljanje veze, zaključak (zaključivanje)
- u usporednoj raščlambi književnih tekstova treba koristiti riječi i izraze iz teorije književnosti  (ovisno o književnom rodu!) kao i za interpretativni tip eseja

 

Kako da vaše dete zavoli knjigu 

Kako napisati esej 

Kako napisati pismeni zadatak 

Kako napisati uspješan esej na državnoj maturi 

Kako pisati dnevnik čitanja lektire

Kako poboljšati pamćenje pri učenju 

Kako uspešno učiti

Kreativno pisanje eseja o književnom delu 

Kreativno pisanje romana - kako piše Umberto Eko 

Upute kako napisati lektiru

Usporedni esej - Bijeg - Povratak Filipa Latinovića

loading...
7 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Usporedni esej - Tri notturna

Najpopularnije lektire RSS

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u