Molitva devojčina - Analiza pesme lektira

Molitva devojčina - Analiza pesme

Molitva devojčina - Analiza pesme

 

Sadržina i značenje - U pesmi Paun pase nalazi se narativni uvod kao priprema za glavnu lirsku situaciju - poziv devojčin i odgovor mladićev. U Pesmi Molitva devojčina odmah se, prvim stihom, predočava lirska situacija: "Devojka je tiho govorila", a potom odmah sledi njeno obraćanje bogu s molbom da joj pomogne ("daj mi, bože, diziju dukata") ne bi li se približila bećaru i otkrila njegova osećanja. Iz toga što devojka od boga traži

 

Daj mi, bože, diziju dukata
da ja kupim iglu od biljura,
da sašijem jorgan od behara,
da pokrijem Mujagu bećara -
                                da ja, vidim kako bećar spava:
                                bećar spava, očiju ne sklapa.

 

... jasno se naznačava socijalni moment: devojka je siromašna, nema čak ni nisku dukata koja obično krasi devojački vrat. To otkriva još neka značenja. Snaga njene ljubavi je tolika da bi žrtvovala najlepši i najdragoceniji ukras samo da ostvari svoj san - da se približi bećaru. Međutim, s obzirom da se niska dukata, kao mogućnost kupovine igle biljura (i svega daljeg) traži od boga, jasno je da su ove reči samo izraz: i da je devojka svesna da je to samo želja, da se ne može i neće ostvariti.

 

Pesma je kratka, svega sedam stihova, sadržina je zgusnuta, iskaz je kratak. Iz ove jezgrovitosti proističe osobenost jezika pesme: on je simboličan i mnogoznačan. Jorgan koji devojka želi da načini od cvetova ovde je sagledan kao sredstvo koje će omogućiti da se devojka približi bećaru. On ima mnogo značenja: simbol nežnosti i topline, bliskosti i ljubavi, izraz nežnosti prema bećaru (pokriti onoga koji spava). Vrednost jorgana sa emotivnog stanovišta lirskog subjekta (devojke) pokazuje težak put kojim se dolazi do njega: niska dukata, skupocena igla (ne bilo kakva), cvetovi (potreban ogroman broj da bi se načinio jorgan - to je hiperbolična slika devojčinog strpljenja, upornosti i ljubavi). Jorgan je put za približavanje, razlog da se priđe bećaru, simbol je nje i njega - oni su cvetovi.

 

Sve to su pesnička sredstva da se iskaže snaga devojčine ljubavi, njena čežnja i žarka želja da se približi bećaru. Devojčina ljubav je toliko snažna i sugestivna da joj omogućva da uđe u bećarevu dušu i sazna šta ga muči (ljubav prema njoj). Kada se sve prepreke savladaju i jorgan bude gotov, omogućeno je lirskom subjektu da vidi kako bećar spava i da otkrije "bećar spava, očiju ne sklapa", odnosco san stalno beži od njega a u mislima mu je devojka i njena ljubav prema njemu. On se učinio da spava a u stvari budno prati šta se dešava u iščekivanju da se ostvari njegova pretpostavka o devojčinoj ljubavi - pokrivanje jorganom.

 

Svetlost i lepota - Čitanje pesme Paun pase i Molitva devojčina jasno ukazuju na razlike među njima. Prva je složenija utoliko što sadrži, pored narativnog dela, i kompletni dijadog (pitanje - odgovor). Druga je jednostavnija: sastoji se iz jednog narativnog stiha kao uvoda (odnosno objašnjenja lirske situacije) i šest vrlo jezgrovitih i zgusnutih stihova. Najbitija razlika među ove dve pesme je u atmosferi: prvu tamno zasenčavaju melanholija i tuga; drugu osvetljavaju ljupkost, mladost, lepota, svetlost.

 

Lepota i svetlost ove pesme imaju glasovno, morfološko i emocionalno poreklo. Najtamniji glas U ovde se javlja samo tri puta, a visoki i svetli glasovi E i I javljaju se po deset odnosno trinaest puta. Leksika pesme (dukat, biljur, behar) ukazuje na dragocenost, lepotu, svetlost, mladost. Sintaksa sugeriše živost, dinamičnost kretanja: DA JA KUPIM, DA SAŠIJEM, DA POKRIJEM, DA JA VIDIM; ona istovremeno upućuje na delanje i stvaranje. Svetlost i lepota imaju i emocionalno poreklo: u ovoj pesmi emocije su isključivo pozitivne: ljubav, nežnost, privrženost. Svetlost i lepotu ovoj pesmi pridonosi blagi humor koji se samo sluti iz susreta dva poslednja stiha:

 

da ja vidim kako bećar spava:
bećar spava, očiju ne sklapa.  


Lirska situacija je otvorena za domišljanje i zamišljanje: dok devojka tiho prilazi da bećara pokrije jorganom od cveća, bećar očekuje njen dolazak otvorenih očiju. Otvorene bećareve oči su trgle i iznenadile devojku ali samo za trenutak: ona je i očekivala njegovu želju za sastankom, a otvorene oči su znak tog očekivanja. Sve to je dokaz bećareve ljubavi. Sve to je čin potpunog ostvarenja ljubavi.

 

Ovakav kraj, ovo dočitavanje pesme, nije privilegija samo čitaoca: devojka je u svojoj molbi bogu, izmaštada ovaj topao, svetao i srećan završetak.

_____________________

 

Molitva devojčina

 

Devojka je tiho govorila

Daj mi, bože, diziju dukata
da ja kupim iglu od biljura,
da sašijem jorgan od behara,
da pokrijem Mujagu bećara -
da ja, vidim kako bećar spava:
bećar spava, očiju ne sklapa.

loading...
2 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Molitva devojčina - Analiza pesme

Najbolji citati

Najpopularnije lektire RSS

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u