Pol Verlen - Mesečina lektira

Pol Verlen - Mesečina

Pol Verlen - Mesečina

 

Tema pesme - Osnovnom temom ove Verlenove pesme se može smatrati čovek i njegova duša, koju je pesnik predstavio simbolično.

 

Pesma Mesečina je objavljena 1869. godine. Pol Verlen je ovu pesmu objavio u okviru zbirke pesama, pod nazivom "Galantne svečanosti".

 

Kako navodi Pol Verlen, duša čovekova je "pejzaž bez premca". Ali, na kraju prve strofe primećuje da ljudi baš i nisu toliko srećni, te veli: - Ko da su tužni ispod čudne šminke.

 

Pesma Mesečina je sastavljena od tri strofe, a svak od njih ima po četiri stiha. Pesnik pomoću vrlo sugestivnih slika i simbola govori o čovekovoj duši i o kovitlacu emocija u svakom biću. Mesečina je tužna, ali lepa i jednostavno priziva želju za lepotom, mirom i ljubavlju, a zvuk laute i muzike koju ona donosi budi osećanja.

 

Analiza i interpretacija pesme Mesečina pokazuju da je u pesmi primarno prisutna melanholična atmosfera. Pesnik ukazuje da ljudi više ne veruju u one prave vrednosti, kao što su sreća i ljubav. I upravo je tu bitno da vaša analiza i interpretacija budu dobro urađene, jer se jasno vidi da pesnik ovom melanholičnom atmosferom želi čitaoca da nagoni na razmišljanje o tome da li je uopšte moguće pronaći sreću ili ljubav u stvarnom životu. I baš to je ključno za razumevanje poezije koju je stvarao Pol Verlen i ukoliko razumete ovo njegovo delo na pravi način, verujem da će vam biti mnogo lakše kada budete radili sastav sa temom stvaralaštva Pola Verlena.

 

Kada opisuje to stanje čoveka, Pol Verlen veli:


U sreću kao da nemaju vere,
A pesma im se s mesečinom spaja. 

 

Na kraju, sam pesnik donosi neku vrstu poente, ukazujući na nemogućnost postizanja sreće u životu, kako u životu jednog bića, tako i u trajanju njegove duše. Zato se i oseća da je pesnikovo mišljenje da čovekova želja za savršenom ljubavlju uvek ostaje neostvarena.

 

Pol Verlen pesmu zaključuje sledećim stihovima:

 

Sa mesečinom tužnom i lepom
Od koje ptice sanjaju u borju
I vodoskoci u zanosu slepom
Jecaju, vitki, u svome mramorju. 


Pesma Mesečina ima izrazito melodične stihove. A analiza i interpretacija ovog dela Pola Verlena pokazuju da je on ovom svojom pesmom, ali i drugim delima utro put pravcu poznatom kao impresionizam.

 

Ono što je posebno zanimljivo, a vezano je za ovu pesmu jeste da je, tada mladi francuski kompozitor, a danas čuveni Klod Debisi bio inspirisan stihovim ove pesme. Tako je njemu pesma Mesečina poslužila kao inspiracija za najpoznatiji čin njegove čuvene opere "Bergamska svita".

 

Pol Verlen - Mesečina

 

Pejzaž bez premca, to je vaša duša
Gde idu ljupke maske, plešu krinke,
A svi ,dok zvonka lauta se sluša,
Ko da su tužni ispod čudne šminke.

 

Premda u pesmi setno im trepere,
Pobedna ljubav, život dnevnog sjaja
U sreću kao da nemaju vere,
A pesma im se s mesečinom spaja.

 

Sa mesečinom i tužnom i lepom
Od koje ptice sanjaju u borju
I vodoskoci u zanosu slepom
Jecaju, vitki, u svome mramorju.

__________________________________

 

Pol Verlen - Mesečina

 

Kod Verlena je primetna sklonost za opisivanje pejzaža, koji su vizuelno bogati, topli ili hladni, svetli ili tamni, ispunjeni bogatom orkestracijom. Pejzaž je samo spoljašnja manifestacija unutrašnjih stanja, on je dakle samo sredstvo da se izrazi "unutrašnji pejzaž" ljudske duše. I pesma Mesečina sugeriše svojim naslovom pejzažnu sliku, ali već prvi stih pokazuje da je to varka. Noćni pejzaž pod mesečinom jeste tematski okvir, ram u koji je stavljena sasvim druga slika - ljudska duša i njena skrivena i tajanstvena treperenja.

 

Prva strofa prvim stihom ("pejzaž bez premca, to je vaša duša") stavlja znak jednakosti između pejzaža i duše i time stavlja do znanja da predmet pevanja nije pejzaž noći pod mesečinom, nego pejzaž ljudske duše. Ovde, u prvoj strofi, četiri su ključna motiva: PEJZAŽ, DUŠA, MASKE, ZVONKA LAUTA. Pejzaž je ovde samo agens za uvođenje motiva ljudske duše i nagoveštaj da je predmet pevanja pejzažno bogatstvo ljudske duše i njena skrivena (maskirana) sadržina. Maska je središnji motiv: u ljudskoj duši je mnogo ljupkih maski koje plešu i koje stvaraju privid i zamagljuju suštinu. Maske su raznovrsne: lice, grimasa, pogled, osmeh, šminka. Maska je i zvuk laute, i slušanje muzike, i raspoloženje. Zanesenost muzikom (pažljivo slušanje) samo je privid - u duši ne vlada mir, u njoj se kreće, talasa i sudara; analogno tome, spoljašnji mir je samo privid, maska ("Ko da su tužni ispod čudne maske"): ko da su = nisu. Maska je brana na ulazu u dušu, pod njom se kreću i misli i raspoloženja; ona je privid, varka, obmana - ispod nje je nedokučena suština. U kontekstu ove strofe maska ima dvojako značenje: spoljašnjost je privid i varka a suština je ispod, do nje treba doći naporom misli i intuicije; sve je maska i laž, privid i varka, nigde istine. U prvom slučaju reč je o gnoseološkom aspektu; u drugom slučaju reč je o etičkom aspektu.

 

Druga strofa uvodi niz novih motiva: PESMA, LjUBAV, DNEVNI SJAJ, SREĆA, MESEČINA. Motiv pesme se naslućuje ili podrazumeva u prvoj strofi (ples lauta) a ovde se izričito javlja sa svojom sadržinom: u njoj "trepere / pobedna ljubav, život dnevnog sjaja". U prva dva stiha dolazi do promene u odnosu na prethodnu strofu: tamo smo imali mesečinu (koja se podrazumevala iz podteksta) a ovde imamo dan, dnevni sjaj, pobednu ljubav. I pored osenčenosti setom, ovi stihovi sadrže izvesnu snagu, jačinu, napon života. Ali i pored toga nema osećanja zadovoljstva i sreće ("U sreću kao da nemaju vere"), a pesma se spaja sa mesečinom polako nestajući u njenim senkama. Ovo spajanje mesečine i pesme je otvaranje duše, ispovest. U ovoj strofi se sreću mesečina i dnevni sjaj kao dva antipoda:

 

Mesečina (sakriva): prividnost, tajanstvenost, mistika, podsvesnost, nestalnost, emotivnost, zanos, omogućava maske.

Dan (otkriva): stvarnost, otvorenost, jasnost, razum, trezvenost, konkretnost, dnevni sjaj, skida maske.

 

Treća strofa direktno proističe iz druge, palilogijskom vezom, motivske reči "mesečina":

 

A pesma im se s mesečinom spaja. II,4

Sa mesečinom i tužnom i lepom. III, 1

 

Ključni motiv u ovoj strofi je mesečina ali se on proširuje novim motivima: PTICE i VODOSKOCI. Mesečina se konačno spustila na pejzaž a u njemu su dve kontrastne slike: mirovanje (spavanje) ptica u borju i jecanje vitkih i mramornih vodoskoka. Cela strofa je zatvorena sumornim osećanjima i raspoloženjima: tužan, spava, jecaji. Na kraju, kao poslednja slika u čitaočevim očima, ostaje vodoskok u mramornom presijavanju - hladnoća vode pojačana je asocijacijom na hladnoću mramora. Hladnoća je i poslednji osećaj koji prožima čitaoca pesme i poslednji utisak koji ostaje u njemu. Uostalom, hladnoća je dominantni kvalitet u ovoj pesmi jer dominiraju reči koje u svome značenju ili asocijativnoj igri sadrže hladnoću.

 

Pesnički bilans Pola Verlena u ovoj pesmi dosta je sumoran.

 

- Na saznajnom planu je sumnja u moć saznavanja suštine duše i njene prirode.

- Na etičkom planu je izražen pesimizam: sve je maska, privid i varka, nigde istine.

- Na egzistencijalnom planu je izgubljena vera u sreću.

- Na emotivnom planu je široka lepeza negativnih osećanja i raspoloženja: tuga, seta, jecaj.

__________________________________

 

Leteo na krilima mašte i plivao po poljima svetlosti. Uklet, nesretan. Prvi otkrio ponore. Težio lepoti pevanja, skladu i harmoniji.


Pesma je zvukovno bogata. Mesec je varljiv. Menja svoj oblik. Pozajmljena svetlost. Može da ponese i ushiti. Nema istinski sjaj (tu je Sunce i dnevna svetlost). Obmana i laž (kao u Romeu i Juliji).


Bol, patnja - maska za sve što ne poseduje. Otkriva sličnost dok uživamo u muzici, kao da smo tužni ispod blede šminke.


Mesečina obmanjuje ptice i pesnika dovodi u druge prostore (sanjar). Zaboravlja na poraz koji donosi dan. Predaje se snovima i fantaziji.

 

Izvorno, autentično, pejzaž oko koga se vode intrige - sve je to skriveno. Ispod maski se kriju ljudi. Ljudi su pod maskama da bi prikrili osećanja i to je ljudska osobina.


Verlenu kao inspiracija poslužio je u prvom planu pejzaž mesečine. Mesečina je u funkciji nekog simbola. Pesnik doživljava pejzaž i preovlađuje melanholično, setno osećanje. Mesečina asocira na nešto tajanstveno, u prvom planu nešto kao lažni sjaj. Mesečeva svetlost je samo privid.

__________________________________

 

Pol Verlen - Mesečina - verzija 2

Pol Verlen - Mesečina - verzija 2 pdf

__________________________________

 

Pol Verlen je rođen u francuskom gradu Mecu 30. marta 1844. godine. Književni pravac kome je pripadao je simbolizam i prvi je upotrebio termin "ukleti pesnici". On je, naime bio prvi koji je upotrebio ovaj termin, želeći da opiše stvaralaštvo simbolizma, uopšte, ali i predstavnika simbolista, poput: Malarmea, Remboa i Korbijera. Često su ga nazivali "knez pesama", ali i "princom pesnika".

 

Pesma čiji je tvorac upravo Pol Verlen, pod nazivom "Pesnička umetnost" se smatra svojevrsnim manifestom simbolizma. Nažalost, ovaj veliki francuski pesnik je upamćen i po svojoj biseksualnoj orjentaciji, te intimnoj vezi sa takođe, čuvenim francuskim pesnikom Arturom Remboom. Iako je Pol Verlen bio oženjen i čak imao sina iz braka sa izvesnom Matildom More, sa kojom je inače bio u braku kada je upoznao mladog Remboa. Njih dvojica zatim napuštaju Pariz i žive neko vreme zajedno, ali je ostalo zabeleženo da je njihova veza bila izrazito burna. Prilikom jedne od, gotovo uobičajenih svađa, Verlen puca u Remboa. I mada ga je ranio samo u ruku, ubrzo je bio osuđen na dve godine zatvora.

 

Sudbina ove dvojice pesnika je, može se slobodno reći tragična. Zato se nećemo toliko baviti njihovim životima.

 

Ono što će vama biti bitno da znate ukoliko vam je potrebna analiza ili interpretacija pesme  Mesečina, ili ako imate sastav sa temom ove pesme, jeste da je Pol Verlen između ostalih napisao i dela: Elegije, Mudrost, Romanse bez reči.

 

Pol Verlen je preminuo u glavnom gradu Francuske, 08. januara 1896. godine.

 

Pol Verlen - Jesenja pjesma 

Pol Verlen - Pesnička umetnost

loading...
6 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Pol Verlen - Mesečina

Najbolji citati

Najpopularnije lektire RSS

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u