Petar Hektorović - Ribanje i ribarsko prigovaranje lektira

Petar Hektorović - Ribanje i ribarsko prigovaranje

Petar Hektorović - Ribanje i ribarsko prigovaranje

 

Kratak sadržaj - Prvi dan - Hektorović piše prijatelju Brtučeviću da je odlučio provesti tri dana na moru radi odmora. Krenuo je sa dva ribara, Paskom i Nikolom, a sa sobom su uzeli i sav ribarski pribor. Na početku nisu puno lovili, a pred kraj su ulovili mnogo riba i jednog velikog zubaca. Tada su se uputili prema obali da bi skuhali ručak. Pošto im je u leđa puhao vjetar, nisu morali veslati te su na putu pričali narodne pitalice. Na obali su skuhali ručak te pogostili i druge kmetove. Dva su ribara ispjevala Hektoroviću jednu narodnu počasnicu. Na kraju su kmetovi upitali Hektorovića kako nastaju rijeke pa im je on to objasnio.

 

Drugi dan - Dok su drugo jutro brodarili, Pasko je zapjevao narodnu pjesmu Kraljević Marko i brat mu Andrijaš, a za njim Nikola pjesmu Kada mi se Radoslave... koje je Hektorović zapisao. Nakon daljnjeg ribarenja i veslanja te nakon ručka, kmetovi su u dva glasa zapjevali pjesmu I kliče divojka. Predvečer su otišli do Nečujma gdje je neko vrijeme živio Marulić. Hektorović je hvalio starog pjesnika i grad Split. Navečer su se još zabavljali narodnim pitalicama.

 

Treći dan - Poslije šetnje su Nečujmom i spominjanjem slavnih ljudi, nastavili ribolov. Hektorović je spomenuo mnogo vrsta riba. Na moru su susreli nekog Hektorovićevog znanca s društvom. U razgovoru su spomenuli Hektorovićevu kulu Tvrdalj. Nakon što su se rastali, ribari natsave veslati te pričaju stare priče koje Hektorović zapisuje. Predvečer su ušli u jednu uvalu u kojoj su, nakon večere, nastavili pjevati i pričati priče. Hektorović je, sjedeći uz obalu, razmišljao kako postoji mnogo siromašnih ljudi, ali koji u sebi imaju veliko bogatstvo uma. Nakon toga zahvali kmetovima te krene kući i zaželi da doživi još takvih dana.

 

O djelu - Ribanje i ribarsko prigovaranje je najpoznatije djelo Petra Hektorovića, a prvi je put tiskano u Veneciji 1568. godine. To je epski spjev kojeg je Hektorović posvetio svom prijatelju, hrvatskom vlastelinu J. Brtučeviću. Ovo djelo pripada putopisu jer u njemu Hektorović opisuje svoj trodnevni put od Hvara do Brača i Šolte. Ovo je prvo stihovano djelo u hrvatskoj književnosti u kojemu nije opisano neko alegorično putovanje, već stvarno, realno putovanje, a opisano je zbog ljepote prirode i zavičaja.

 

Ovo je djelo također i spoj umjetničke i folklorne knjižvnosti. Ribanje i ribarsko prigovaranje je prvo svjetovno, realistično putopisno djelo hrvatske književnosti.

 

O kraljeviću Marku i bratu mu Andrijašu:


Dva mi sta siromaha dugo vrime drugovala,
Lipo li sta drugovala i lipo se dragovala,
Lipo plinke dilila i lipo se razdilila,
I razdiliv se opet se sazivala.
Već mi nigda zarobiše tri junačke dobre konje dva siromaha,
Tere sta dva konjica mnogo lipo razdilila...

 

O Radoslavu Siverincu:


Kada mi se Radoslave vojevoda odiljaše,
Od svojega grada divnoga Siverina.
Često mi se Radoslav na Siverin obziraše
Tere to mi ovako belu gradu besijaše:
Ovo mi te ostavljam beli grade Siverine, moj divni grade...

________________________________

 

Hrvatski se pjesnik Petar Hektorović rodio 1487. godine na Hvaru, a umro je 1572. u Starom Gradu. Doživjevši u mladosti bunu pučana i kugu, a zatim i provalu Turaka na otok, u starosti je živio mirnim i staloženim životom, posvetivši se lijepim umjetnostima i filozofiji, u kojima je uživao kao pravi renesansni estet. U mladosti je pisao ljubavnu poeziju, no od njegove mladenačke lirike ništa nije sačuvano. Hektorović je pisao pjesničke poslanice, dopisujući se s prijateljima i književnicima u drugim dijelovima Hrvatske i iznoseći u njima mnogo podataka o svojem životu, radu, svjetonazoru. Njegovo najpoznatije djelo je Ribanje i ribarsko prigovaranje.

 

Petar Hektorović - Ribanje i ribarsko prigovaranje - esej

loading...
3 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Petar Hektorović - Ribanje i ribarsko prigovaranje

Najbolji citati

Najpopularnije lektire RSS

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u