Najveća je žalost za bratom - Analiza pesme lektira

Najveća je žalost za bratom - Analiza pesme

Najveća je žalost za bratom - Analiza pesme

 

Ovaj rad bavi se narodnom lirskom pesmom koju je Vuk Karadžić, još daleke 1815. godine, kad ju je štampao prvi put, dao naslov Najveća je žalost za bratom, te kojim je ujedno precizno anticipirao njen osnovni sadržaj. U radu se, zapravo, ispituju načini i postupci gradnje priče o prevelikoj žalosti mlade žene za poginulim bratom, imajući u vidu socijalno okruženje u kojem je pesma nastala i prenosila se, zatim neizbežno prisustvo određenih ritualnih implikacija, koje pesmu dovode u vezu s tužbaličkom tradicijom, kao i stih i određene rečenične konstrukcije, koji korespondiraju sa herojskom pozadinom događaja nagoveštenog pesmom. ad se takođe bavi mitskim konotacijama prostornog i predmetnog sveta, čija simbolička značenja kodiraju određena značenja, koja se podudaraju sa visoko funkcionalnim stilsko-izražajnim sredstvima (paralelizmi, kontrasti, gradacije...).

 

Porodične lirske pesme dobile su ovaj naziv zato što je predmet prikazivanja u njima odnos između članova porodice. U porodičnim lirskim pesmama opevana je ljubav brata prema sestri, sestre prema bratu, snahe prema zaovi, a naročito majke prema detetu.

 

Sestrinska ljubav, kao motiv lirske pesme, prikazana je toplo i snažno. Ona je velika, i za sestru nema veće vrednosti u životu nego što je brat, što saznajemo iz pesme Najveća je žalost za bratom.

 

Za Đurđem je kosu odrezala,
za đeverom lice izgrdila,
a za bratom oči izvadila.
Kosu reže, kosa opet raste;
lice grdi, a lice izrasta;
ali oči ne mogu izrasti,
niti srce za bratom rođenim.

 

Roditeljska ljubav, kao motiv lirske pesme, takođe je opevana u porodičnim pesmama. Dete je velika radost roditelja, smisao života i nada. Otuda su ove pesme veoma lepe i tople, na primer:

 

Mome čedu zdravlje donijela,
donijela zdravlje i napredak,
da mi bude zdravo i napredno.

 

Autor - srpski narod
Književni rod - lirika
Književna vrsta - pesma
Tema dela - Kako i sam naziv ove narodne lirske pesme veli osnovna tema je žalost sestre za bratom.

 

Pesma Najveća je žalost za bratom spada u porodične lirske pesme. Karakteristično je za ovu vrstu narodnih lirskih pesama to što govore o porodičnim odnosima, sa puno lepih osećanja, uglavnom. Najpoznatija pesma među ovom vrstom narodnih lirskih pesama jeste pesma Najveća je žalost za bratom, a tu su i Maćeha, Brat i sestra i tuđinka, Treperala trepetiljka i mnoge druge.

 

Narodna pesma Najveća je žalost za bratom je specifična po tome što ju je "krstio", odnosno lično joj dao naslov Vuk Stefanović Karadžić. Ova narodna lirska pesma je ugledala svetlost dana u štampanom izdanju prvi put 1815. godine.

 

Analiza pesme Najveća je žalost za bratom mora početi od razumevanja patrijarhalnog društva, koje je nekada vladalo među našim precima. Naime, pored toga što je otac smatran glavom porodice, muško dete u porodici je zauzimalo vrlo značajno mesto patrijarhalnoj hijerarhiji. Pa tako, mnoge lirske narodne pesme pevaju o podrazumevanoj ljubavi sestre za bratom, koja je bila neprikosnovena. Tako nas analiza pesme Najveća je žalost za bratom, navodi da razmislimo zbog čega je mnogo zastupljeniji motiv sestrinske ljubavi, nego motiv bratove ljubavi. Ali, to sve treba posmatrati upravo iz ugla patrijarhalnog društva.

 

Narodna pesma Najveća je žalost za bratom počinje opisom trenutka u kome se radnja odvija:

 

Sunce zađe za Neven, za goru,
Junaci se iz mora izvoze.

 

Potom narodni pevač uvodi glavnu junakinju, mladu Đurđevicu, koja čeka junake, ne bi li među njima ugledala svoje najmilije, ali:


Sve junake na broj nabrojala,

Do tri njena dobra ne nabroji...

 

Nažalost, među preživelim junacima nema njenog muža, devera ni brata. Narodni pevač potom odmah opisuje šta je očajna i tužna žena uradila:

 

Za Đurđem je kosu odrezala,
Za đeverom lice nagrdila,
A za bratom oči izvadila.  

 

Na taj način je opisana simbolično veličina nene tuge, te uloga svakog od njih u njenom životu:

 

Kosu reže – kosa opet raste;
Lice grdi – a lice izrasta;

 

Ovim stihovima narodni pevač zapravo pokazuje da su i muž i dever, da tako kažemo zamenljivi, to jest ona se može jednog dana udati za drugoga, pa će imati i drugog devera. Međutim, jedino što ne može da ponovo izraste i obnovi se, jesu oči, kao što ništa ne može zameniti brata:

 

Ali oči ne mogu izrasti,
Niti srce za bratom rođenim.

 

Pesma Najveća je žalost za bratom je vrlo specifična, jer stilske figure koje u njoj postoje, zapravo su date u celoj pesmi. Reč je o tome da je ova lektira ispevana u stilskoj figuri, poznatoj kao gradacija. U njoj su poređane slike po snazi, gradacijski i to od najslabije ka najjačoj: tuga za mužem, tuga za deverom, pa tuga za bratom, kao najjača.

 

Analiza pesme Najveća je žalost za bratom uz stilske figure koje su u njoj prisutne će vam sigurno pomoći da napišete što bolji sastav iz srpskog jezika kada se bude obrađivala ova lektira. Ali, da bi vaš sastav bio zaista dobro urađen, neophodno je da imate i prepričano delo, mada je ova lirska narodna pesma izuzetno kratka.

 

Lektira Najveća je žalost za bratom počinje jasnom slikom dočeka junaka iz nekog od mnogih ratova. Njih čeka mlada Đurđeva supruga. Potom narodni pevač opisuje taj trenutak iščekivanja, kada mlada žena broji sve pristigle ratnike, ali među njima ne ugleda ni svog muža, ni devera, ni rođenog brata. Svesna da je izgubila svoje najmilije, ona prvo seče kosu u znak žalosti za svojim mužem. Potom "grdi" svoje lice, u znak žalosti za deverom i na kraju kopa sama sebi oči, tužna zbog gubitka brata.

 

Narodni pevač zatim simbolično, još jednom pokazuje koliko je velika njena žalost za bratom, jer iako je odrezala kosu, ona ipak raste. Unakaženo lice se vremenom oporavi, samo oči ne mogu da se povrate nikada, kao što ni brat ne može da se prežali.

 

Napisala slexty

______________________

 

Sunce zađe za Neven za goru,
Junaci se iz mora izvoze,
Brojila ih mlada Đurđevica,
Sve junake na broj nabrojila,
Do tri njena dobra ne nabroji:
Prvo dobro Đurđa gospodara,
Drugo dobro ručnoga đevepa,
Treće dobro brata pođenoga.
Za Đurđem je kosu odrezala,
Za đeverom lice izgrdila,
A za bratom oči izvadila.
Kosu reže, kosa opet raste;
Lice grdi, a lice izrasta;
Ali oči ne mogu izrasti,
niti srce za bratom rođenim.

loading...
3 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Najveća je žalost za bratom - Analiza pesme

Najbolji citati

Najpopularnije lektire RSS

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u