Kletva za kletvom - Analiza pesme lektira

Kletva za kletvom - Analiza pesme

Kletva za kletvom - Analiza pesme

 

Kletva spada u kraće narodne umotvorine u prozi ili stihu. Osnovne karakteristike kletve su jezgrovitost, slikovitost i dinamičnost.

 

O vremenu nastanka kletve zaključuje se na osnovu njene sadržine: pošto je osnovni podsticaj za nastanak kletve proklinjanje nekoga sa željom da mu se nešto neprijatno desi, jasno je da je nastala u davnini kada se verovalo u magičnu moć reči (i pesme). O starosti kletve govori i njena sadržina: po tome šta ovčaru priželjkuje Drenovka devojka, jasno je da je osnovno zanimanje bilo stočarstvo i zemljoradnja.

 

Zato su kletve verna slika života u određenom vremenu i određenoj sredini. Kletve takođe odražavaju verovanje i shvatanja ne samo opevanih pojedinaca nego i pevača i sredine iz koje potiče. Kletve nastaju i opstaju kao samostalni književni oblici (u stihu ili u prozi), ali se najčešće javljaju u sklopu drugih književnih dela - Vukašinova kletva u pesmi Uroš i Mrnjavčevići.

 

Kletva za kletvom je kratka i jezgrovita pesma, razvijena u četiri lirske situacije:

 

1. Devojka se u Drenovcu kupa;
2. Prikrade se ovčar od ovaca;
3. Ljuto kune Drenovka devojka;
4. To začula ovčareva majka.

 

Prvi i drugi segment opisuju ljubavnu igru dvoje mladih. Devojka se kupa u reci a suknju i košulju je ostavila kraj vode. Ovčar ee prikrada i odnosi devojačku košulju. Devojka ljuto kune:

 

Ko to moju košulju ukrade?
Triput mu se iljadile ovce!
A konji mu polje prekrilili!
Pšenica mu po dolu polegla,
a po bregu na srp navalila!

 

Šta je u sadržini devojčine kletve? Šta to ona želi da ga snađe zato što joj je ukrao košulju? U njenoj kletvi - želji nema ničeg neprijatnog: da se mnogo jagnje ovce, da se umnože konji i "prekrile" polje, da pšenica prerodi. To bi sve sebi poželeo i ovčar i njegova majka. Zato će se na devojčinu kletvi oglasiti ovčareva majka:

 

Ko to kune mojega ovčara?
Do jeseni u mom dvoru bila,
a do druge i čedo rodila!
Ja mu baba košulju spravila!

 

Kletva na kletvu, dobra želja na dobru želju: ovi stihovi bi po povodu (krađa košulje i "ljuta" kletva) i po obliku trebalo da budu kletva, ali su po sadržini blagoslovi - devojka ovčaru želi sve ono što i on sam (berićetnu godinu), a ovčareva majka ono što sama priželjkuje - da dobije snahu i unuče. Očigledno je da "ljuto kune Drenovka devojka" nije u skladu sa sadržinom kletve, kao što ni kletva ovčareve majke nije kletva.

 

Tema pesme je ljubav i ljubavne želje. Ljubav je skrivena, neiskazana. Ovčar igrom krađe košulje hoće da iskuša devojku da li ga voli. Da je "ljuta" kletva odista bila to, njemu bi bilo jasno da ga ne voli. Sadržinom kletve devojka ovčaru (zna da je to on uradio) želi sve najbolje. To je zapravo njena poruka da ga voli i da želi da bude njegova. Da je devojčina kletva bila ljuta i neprijatna, i majčina bi bila takva - oštra i neprijatna, kletva u prvom smislu. Njena kletva u stvari je poruka devojci da je želi za snahu i da je dobro došla u kuću.

 

Ovčar se pojavljuje samo u narativnom segmentu pesme, dakle pasivno. Njegov čin (krađa devojčine košulje) samo podstiče iskazivanje devojke i njegove majke, ali njega u tome nema. To je vreme matrijarhata kada su žene vodile glavnu reč u porodici i odlučivale o svemu.

 

Ova pesma, pričom, sadržinom i iskazanim mislima i oseđanjima ima sve osobine porodične pesme. Ono što se odvaja u ovoj pesmi, što opušta i oduševljava, jeste vedrina života, lepota rada i lepota ljubavi. Naslov Kletva za kletvom može da odbije pretpostavljenom sadržinom jer je kletva teška, mučna i neprijatna za slušanje jer izražava bol, bes i mržnju. Posle takvog naslova dolazi sadržina obasjana svežinom i vedrinom u sagledavanju života, ljubavlju i plemenitošću u ljudskim odnosima.

 

KLETVA ZA KLETVOM

 

Devojka se u Drenovcu kupa;
Baci suknju u zelenu travu,
A košulju kraj vode Drenovca;
Prikrade se ovčar od ovana,
Te ukrade košulju devojci.


Ljuto kune Drenovka devojka:
Ko to moju košulju ukrade?
Tripuš mu se iljadile ovce!
A konji mu polje prekrilili!
Pšenica mu po dolu polegla,
A po bregu na srp navalila!"


To začula ovčareva majka:
"Ko to kune mojega ovčara?
Do jeseni u mom dvoru bila!
A do druge i čedo rodila!
Ja mu baba košulju spravila!

loading...
1 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Kletva za kletvom - Analiza pesme

Najbolji citati

Najpopularnije lektire RSS

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u