Biserna brada - Analiza pesme lektira

Biserna brada - Analiza pesme

Biserna brada - Analiza pesme

 

Pesme koje se pevaju ili kazuju na svadbama, slavama i gozbama, i to uz čašu, kao čin uvoda u obed, jesu počašnice ili zdravice, jedna vrsta običajnih pesama. Poreklo im je u molitvama koje su kazivane onda kada se verovalo u magijsku moć reči i pesme, uz obed na početku, u toku i posle obeda. Njima se izražavala želja da kuća u kojoj se slavi doživi izobilje, zdravlje, slogu, sreću i mudrost. Zdravicama je poreklo u davnini, ali su one uobičajene i danas u navedenim prilikama, a pojedinci koji znaju kazivati ili pevati zdravice cenjeni su i dobrodošli na veselje.

 

 

 

 

 

Biserna brada zabeležena je u Paštrovićima, u Crnoj Gori:

 

Biserna brada,

srebrna čaša,

biser se roni,

u čašu pada,

svako ga zrno

po dukat valja,

a s 'jeda brada

tri b 'jela grada.

 

Brada - misli se na bradu najstarijeg muškog člana porodice za koga se kaže da je "časna starina" (= starešina = stareštvo, starost, iskustvo, mudrost). Biserna - pridev sa širokom lepezom značenja: biserna boja koja se preliva i presijava; lepa kao biser; skupocena s obzirom na zasluge, značaj za porodicu i dom, mudrost vlasnika brade. Biserna brada je sinonim za čoveka biserne brade; umesto domaćin, otac ili deda, kaže se "biserna brada", što bi značila i sintagma "glava kuće". Poreklo epiteta "biserna" treba videti u onome što se dešava pri ispijanju čaše: kapi vina sa usana padaju na bradu i presijavaju se na svetlosti.

 

Srebrna čaša - čaša iz koje pije glava porodice, "biserna brada"; zna se da samo njemu pripada i niko drugi je za njegova života ne koristi. Pridev "srebrna" ima preneseno značenje: lepa kao da je od srebra, vredna kao srebro, dragocena jer se generacijama koristi u porodici. Poetski: bisernoj bradi odgovarajuća čaša - srebrna. Analogno tome da čaša pripada najstarijem i najmudrijem, ta čaša je i simbol mudrosti; kako ostaje u porodici kroz generacije, ona je i simbol trajanja.

 

Biser se roni, / u čašu pada - cela slika ima preneseno značenje: brada biser se roni (otkidaju se komadi) i pada u čašu kao što u nju, ustvari, padaju kapi vina s brade. To simbolizuje kapi mudrosti koje ukapaju u čašu i čine je vrednijom i skupocenijom. Svako zrno bisera (kapi mudrosti) po dukat valja; čaša bisera = čaša dukata = čaša mudrosti, koja predstavlja bogatstvo. U poslednjim stihovima je poenta iskazana neobičnom hiperbolom:

 

a s 'jeda brada

tri b 'jela grada.

 

Bela brada = jedna starina vredi tri bela grada. Ova hiperbola zapravo pokazuje koliki je respekt prema "časnoj starini", koliko se ceni njegov doprinos porodici, ali i okolini (nekada pleme, kasnije selo).

 

Počašnice i zdravice odlikuje eliptični izraz, zbijenost misli, figurativnost jezika, strukturna pravilnost. Biserna brada je najbolji primer za to. Ispevana je u osam peteraca (četrdeset slogova u celoj pesmi), svi peterci imaju istu strukturu (3+2), stih se svodi na sintagmu imenice i atributa ("biserna brada", "srebrna čaša"), samo jedan stih je sintaksičko- intonaciona celina, rečenica : "Biser se roni".

 

Zvukovni sloj pesme ima značajnu ulogu u ritmizaciji i eufoniji lirskog govora - aliteracija i asonanca: S = 6, R = 9, A = 17.

 

BISERNA BRADA

 

Biserna brada,
Srebrna čaša,
Biser se roni,
U čašu pada,
Svako ga zrno
po dukat valja,
A s'jeda brada
Tri b'jela grada.

loading...
4 glasova
Koristilo vam je ovo prepričavanje? Kliknite like
ili podelite sa prijateljima

Postavite ovu prepričanu lektiru na Vaš sajt ili forum

Link
Za web stranicu
Za forum
Nazad Biserna brada - Analiza pesme

Najbolji citati

Najpopularnije lektire RSS

Ivo Andrić - Prokleta avlija

Ivo Andrić - Prokleta avlija   Vrsta djela - romanVrijeme radnje - neodređeno, turska okupacijaMjesto radnje - turski zatvorTema djela - život zatvorenika… >

William Shakespeare - Hamlet

William Shakespeare - Hamlet Viljem Šekspir - Hamlet   Jedne večeri na straži dogodilo se nešto neobično, Horaciju, Marcelu i Bernandu se ukazao… >

Dobrica Ćosić - Koreni

Dobrica Ćosić - Koreni   Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića. Objavljen je 1954. godine. Roman Koreni je tematski slojevit, moderan i po tematici… >

Meša Selimović - Derviš i smrt

Meša Selimović - Derviš i smrt   Ovo je priča o pokušajima derviša Ahmeda Nurudina, šejha mevlevijskog reda, za vrijeme Otomanske vladavine u… >

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera

Johann Wolfgang Goethe - Patnje mladog Werthera Johan Volfgang Gete - Patnje mladog Werthera   Mladi pravnik Werther dolazi u gradić u koji ga je poslala… >

Lektire na društvenim mrežama

Lajkuj Lektire.me na Facebook-u